19.8 - 21.8.201869 Ауыл жасөспірімдерінің жазғы ойындары Individual
Country Organization Competitors

10 2 10 69